Kery Burger

Nowa szata MENU w postaci ulotki składanej do formatu A5. Kery Burger w Siemianowicach Śląskich